شما عظیم تر از آنی هستید که می اندیشید

دریایی بی کران یا گودالی کوچک فرقی نمی کند زلال که باشی آسمان ازآن توست...

» بزرگترین آرزو :: دوشنبه ٢ خرداد ۱۳٩٠
» انتخاب :: پنجشنبه ٢۳ دی ۱۳۸٩
» «تبعیض نژادی» :: شنبه ٦ آذر ۱۳۸٩
» تقاضا :: چهارشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٩
» سوء ظن :: چهارشنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٩
» ... :: دوشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸٩
» اقامتگاه :: یکشنبه ٢٧ دی ۱۳۸۸
» آنطور که می توانی باشی :: پنجشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸۸
» یک قاشق اغماض :: جمعه ٢٩ آبان ۱۳۸۸
» ارزش محبت :: جمعه ۱۳ شهریور ۱۳۸۸
» پیروز نمی شوی اگر نیاغازی :: چهارشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸۸
» حضور :: چهارشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸۸
» قبول خطر :: شنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸۸
» علاقه به کار :: سه‌شنبه ۳٠ تیر ۱۳۸۸
» ادامه دادن را ادامه بدهید... :: سه‌شنبه ٢۳ تیر ۱۳۸۸
» ............... :: جمعه ۱٢ تیر ۱۳۸۸
» واگن درجه ی چهار :: شنبه ٦ تیر ۱۳۸۸
» احساس مفید بودن :: دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸۸
» 40 عذر و بهانه ی مشهور :: شنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸۸
» 40 عذر و بهانه ی مشهور :: پنجشنبه ٦ فروردین ۱۳۸۸
» مرا چه کسی آفرید؟ :: پنجشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٧
» اکسیژن :: یکشنبه ٢٢ دی ۱۳۸٧
» چیزی بیشتر از هیچ چیز :: دوشنبه ٩ دی ۱۳۸٧
» شیرینی موفقیت :: جمعه ۱٥ آذر ۱۳۸٧
» الفبای موفقیت 2 :: پنجشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٧
» الفبای موفقیت :: سه‌شنبه ٧ آبان ۱۳۸٧
» خودکار های ناسا :: چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٧
» خدا را شکر :: دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸٧
» سرگذشت :: سه‌شنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸٧
» فرمول موفقیت :: شنبه ٢ شهریور ۱۳۸٧
» شکست؟؟ :: یکشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٧
» اشتباهات :: سه‌شنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸٧
» حتی خدا هم یک روز هفته را تعطیل کرد :: پنجشنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٧
» ماهی تابه :: دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸٧
» اعتماد به خدا :: یکشنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٧
» تو کیستی؟ :: شنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸٧
نوشته شده در ساعت توسط مدیر |

Design By : Mihantheme