شما عظیم تر از آنی هستید که می اندیشید

دریایی بی کران یا گودالی کوچک فرقی نمی کند زلال که باشی آسمان ازآن توست...

دشواری بهانه ای است که در تاریخ هرگز آن را

قبول نخواهد کرد.

 

 

« ۴٠ عذر و بهانه ی مشهور » ١

 

اشخاص نا موفق از ویژگی های مشترک بر خوردارند. داشتن عذز و بهانه. آنها مشکلات و شرایط نامطلوب و عوامل بیرونی را مسئول شکست و عدم موفقیت خود می دانند.یکی از تحلیل گران که در مورد شخصیت این اشخاص بررسی کرده، فهرستی از رایج ترین عذر و بهانه های این افراد تهیه کرده است.وقتی این فهرست را می خوانید ببینید چند مورد از این بهانه سازی ها در مورد شما صدق می کند.

١-اگر من همسر و خانواده داشتم

٢-اگر به قدر کافی پارتی داشتم

٣-اگر آموزش خوبی دیده بودم

۴-اگر می توانستم کاری پیدا بکنم

۵-اگر سالم بودم

۶-اگر فقط وقت داشتم

٧-اگر شرایط بهتر بود

٨-اگر دیگران مرا درک می کردند

٩-اگر موقعیت مکانی و زمانی من متفاوت بود

١٠-اگر می توانستم زندگی ام را از نو اداره کنم

١١-اگر از حرف دیگران نمی ترسیدم

١٢-اگر به من شانس می دادند

١٣-اگر دیگران می گذاشتند

١۴-اگر برایم اتفاقی نیفتد

١۵-اگر جوانتر بودم

١۶-اگر می توانستم کاری را که می خواهم انجام بدم

١٧-اگر ثروتمند به دنیا آمده بودم

١٨-اگر می توانستم اشخاص مناسبی را پیدا کنم

١٩- اگر استعداد بعضی ها را داشتم

٢٠-اگر جرات ابراز وجود داشتم

نوشته شده در پنجشنبه ٦ فروردین ۱۳۸۸ساعت ٢:٢٩ ‎ب.ظ توسط مسعود علوی نظرات () |

Design By : Mihantheme