شما عظیم تر از آنی هستید که می اندیشید

دریایی بی کران یا گودالی کوچک فرقی نمی کند زلال که باشی آسمان ازآن توست...

« ۴٠ عذر و بهانه ی مشهور » ٢

 

 

٢١- اگر از فرصت های گذشته استفاده کرده بودم

٢٢- اگر دیگران اعصابم را خراب نمی کردند

٢٣- اگر مجبور نبودم خانه داری کنم

٢۴- اگر رئیسم مرا تشویق کرده بود

٢۵- اگر می توانستم پولی پس انداز کنم

٢۶- اگر کسی را داشتم که به من کمک کند

٢٧- اگر خوانواده ام مرا درک می کرد

٢٨- اگر در شهر بزرگتری زندگی می کردم

٢٩- اگر آزادی عمل داشتم

٣٠- اگر می توانستم از شر بدهی خلاص شوم

٣١- اگر شکستنخورده بودم

٣٢- اگر با من مخالفت نمی کردند

٣٣- اگر تا این اندازه نگرانی نداشتم

٣۴- اگر می توانستم با شخص مناسبی ازدواج کنم

٣۵- اگر مجبور نبودم این قدر کار کنم

٣۶- اگر پولم را از دست نداده بودم

٣٧- اگر برای خودم کار می کردم

٣٨- اگر گذشته ای ناراحت کننده نداشتم

٣٩- اگر ستاره اقبال بهتری داشتم

۴٠- اگر می توانستم کمک بگیرم

 

نوشته شده در شنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸۸ساعت ۱:٤٧ ‎ب.ظ توسط مسعود علوی نظرات () |

Design By : Mihantheme