شما عظیم تر از آنی هستید که می اندیشید

دریایی بی کران یا گودالی کوچک فرقی نمی کند زلال که باشی آسمان ازآن توست...

« تصمیمات خداوند مرموزند اما همواره به نفع ما هستند »

 

                                                                             « پائولو کوئیلو »

 

 

 

 

<< اعتماد به خداوند >>

 

 

شهسواری به دوستش گفت:بیــــا به کوهـــــی که خدا آنجــا زندگــی می کـــند برویم. می خواهم ثابت کنم که او فقط بلد اســـت به ما دســـتور بدهــــد و هیچ کـــاری برای خـــلاص کردن ما از زیـــر بار مشـــــقات نمی کند.

دیگری گفت: موافقم. اما من برای ثابت کردن ایمان می آیم.

وقتی به قله رسیدند شب شده بود. در تاریکی صدایی شنیدند:« سنـگ های اطرافتان را باراســبانتان کنید و آنها را پایین ببرید.»

شهسوار اولی گفت:می بینی؟ بعد از چنین صعودی او از ما می خواهد که بار سنگین تری را حمــل کنیم! محال است که اطاعت کنم . دیگری به دستور عمل کرد. وقتی به دامنه کوه رســــیدند هنـــگام  طلوع بود و انوار خورشید سنگ هایی را که شـــهسوار با خـــود آورده بود،روشـــن کــرد،  آنـــها خالصترین الماس ها بودند.

 

 

 

بزرگترین شکست از دســـت دادن ایمــــــان است متبــرک

کسی است که علی رغم همه ی رویـــدادها قـــــلب خود را

به سوی خدا می گیرد و می گوید:به<< تو >> توکل می کنم.

 

                                               « جی . پی . واسوانی »                                        

 

 

 

 

                                     

 

 

نوشته شده در یکشنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٧ساعت ۳:۱۳ ‎ب.ظ توسط مسعود علوی نظرات () |

Design By : Mihantheme