شما عظیم تر از آنی هستید که می اندیشید

دریایی بی کران یا گودالی کوچک فرقی نمی کند زلال که باشی آسمان ازآن توست...

Your image is loading...

نیکی آن نیست که ثروت خود را با دیگران

قسمت کنی ، بلکه آن اســـت که غنای

 درونی انسان را بر آنها آشکار کنی

 

« آنطوری که می توانی باش »

 

نقاش دوره گردی برای یافتن چند نمونه کاری در یکی از روستاهای بین راه توقف می کند. یکی از نخستین مشتریان او مرد مستی بود که علیرغم صورت کثیف و نتراشیده و لباس های گل آلود ، با وقار و متانتی که در خود سراغ داشت، مقابل نقاش می نشیند.

پس از آنکه نقاش بیشتر از معمول بر روی چهره ی او کار می کند، تابلو را از روی سه پایه بر می دارد و به طرف او دراز می کند.

مرد مست هاج و واج، به مرد خوش لباس و خوش روی تابلو نگاه می کند و می گوید:«این که من نیستم»

نقاش پاسخ می دهد:« من شما را آنطوری که می توانید باشید کشیده ام

نوشته شده در پنجشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸۸ساعت ۱٢:۱٦ ‎ق.ظ توسط مسعود علوی نظرات () |

Design By : Mihantheme