40 عذر و بهانه ی مشهور

دشواری بهانه ای است که در تاریخ هرگز آن را

قبول نخواهد کرد.

 

 

« ۴٠ عذر و بهانه ی مشهور » ١

 

اشخاص نا موفق از ویژگی های مشترک بر خوردارند. داشتن عذز و بهانه. آنها مشکلات و شرایط نامطلوب و عوامل بیرونی را مسئول شکست و عدم موفقیت خود می دانند.یکی از تحلیل گران که در مورد شخصیت این اشخاص بررسی کرده، فهرستی از رایج ترین عذر و بهانه های این افراد تهیه کرده است.وقتی این فهرست را می خوانید ببینید چند مورد از این بهانه سازی ها در مورد شما صدق می کند.

١-اگر من همسر و خانواده داشتم

٢-اگر به قدر کافی پارتی داشتم

٣-اگر آموزش خوبی دیده بودم

۴-اگر می توانستم کاری پیدا بکنم

۵-اگر سالم بودم

۶-اگر فقط وقت داشتم

٧-اگر شرایط بهتر بود

٨-اگر دیگران مرا درک می کردند

٩-اگر موقعیت مکانی و زمانی من متفاوت بود

١٠-اگر می توانستم زندگی ام را از نو اداره کنم

١١-اگر از حرف دیگران نمی ترسیدم

١٢-اگر به من شانس می دادند

١٣-اگر دیگران می گذاشتند

١۴-اگر برایم اتفاقی نیفتد

١۵-اگر جوانتر بودم

١۶-اگر می توانستم کاری را که می خواهم انجام بدم

١٧-اگر ثروتمند به دنیا آمده بودم

١٨-اگر می توانستم اشخاص مناسبی را پیدا کنم

١٩- اگر استعداد بعضی ها را داشتم

٢٠-اگر جرات ابراز وجود داشتم

/ 32 نظر / 17 بازدید
نمایش نظرات قبلی
تنها تر از سکوت

سلام سال نو شما هم مبارک امیدوارم سال خوبی رو داشته باشید.واقعا درست بود [لبخند]

پرنده

سلاممم.ببخشید اومدنم دیر شد...جای عذر و بهانه آوردن که نذاشتی....سال نو مبارک [لبخند]

شیرین

اگر در ایران زندگی نمیکردم بیشک بهتر از این ها میزیستم! و این گریز ناپذیر است[گل][لبخند] من آپیدم[گل]

oورشید

درود مسعود آقا برای 21 روز عیبت خود چه پاسخی داری؟ یا باید گواهی پزشکی بیاوری یا با بزرگترت به دنیای مجازی بیایی[خنده] ×××××××××××××××××× بیا و جدیدترین نوشته من را در "کشکول" بخوان: "وقتی همه بخوابیم پس چه کسی بیدارمان کند و بگوید که باد کلاهمان را برد؟!" شاد و پیروز و تندرست و نویسا باشی بدرود

مهسا

سلام مسعودجان امیدوارم حالت خوب باشه خیلی باحالی دمت گرم

نسیم

با سلام گرچه دیر اومدم اما با تصویری از "موفقیت هرگز پایان نمی پذیرد" آپ کردم ! شاد باشی! [گل]

نسیم

اگه همواره به گذشته فکر و نگاه کنیم در اثر سرگردانی و بی حسی محض چاله چوله های آینده رو نخواهیم دید و با دست و پای شکسته چگونه می توان زندگی را سر و سامان داد !